Διευκρινίσεις από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης για τη διακήρυξη του διαγωνισμού “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και fax”

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

09 Μαρτίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης σχετικά με τη διακήρυξη του πρόχειρου διαγωνισμού για το έργο “Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά μηχανήματα και  fax”, παρέχει τις παρακάτω διευκρινίσεις:

  1. Στον “1. Πίνακα Αναλωσίμων για εκτυπωτές” ο ορθός τύπος του εκτυπωτή είναι ο “ΗP  P 1005”.
  2. Στον “1. Πίνακα Αναλωσίμων για εκτυπωτές” ο ορθός τύπος του εκτυπωτή είναι ο “Lexmark 352 DN”.
  3. Για τα είδη που αναφέρονται στους πίνακες  1,2 και 3 οι ποσότητες των αναλωσίμων υλικών αναφέρονται σε τεμάχια.

Ενημερωτική επιστολή Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας