Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Υποστήριξη Μηχανογραφικών Εφαρμογών από την Ελληνική Στατιστική Αρχή

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

01 Φεβρουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) αναζητεί εταιρίες πληροφορικής, με τις κατάλληλες πιστοποιήσεις, ικανές να αναλάβουν το έργο της υποστήριξης μηχανογραφικών εφαρμογών, οι οποίες έχουν αναπτυχθεί από διάφορους αναδόχους, σε περιβάλλον Oracle, MS Access, SQL Server ή MySQL, για την εξυπηρέτηση συγκεκριμένων στατιστικών εργασιών.

Η συνοπτική περιγραφή των εργασιών αυτών βρίσκεται αναρτημένη στο portal της ΕΛΣΤΑΤ, στη διεύθυνση: http://www.statistics.gr/portal/page/portal/ESYE/PAGE-call

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν e-mail στη διεύθυνση: informatics@statistics.gr ή να επικοινωνήσουν με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης Πληροφορικής της ΕΛΣΤΑΤ, στα τηλέφωνα: 213 – 1352088, 213 - 1352108.

Ανακοίνωση ΕΛΣΤΑΤ σε μορφή .pdf

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας