Δημόσια Διαβούλευση Σχεδίου Προκήρυξης και Σχεδίου Σύμβασης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Υ & Συναφούς Εξοπλισμού” από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων

Διαγωνισμοί - Προκηρύξεις

20 Ιανουαρίου 2012

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, έχει θέσει σε Δημόσια Διαβούλευση το Σχέδιο Προκήρυξης και το Σχέδιο Σύμβασης του Ανοικτού Διεθνούς Διαγωνισμού “Προμήθεια & Εγκατάσταση Η/Υ  & Συναφούς Εξοπλισμού”, του Υποέργου 2 της Πράξης “Επέκταση Προγράμματος Πιλοτικής Εισαγωγής Η/Υ και συναφούς Εξοπλισμού στα Δημοτικά Σχολεία για μία Ψηφιακά υποστηριζόμενη Διδασκαλία ”, στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 του Ε.Π. “Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση”.

Tο αντικείμενο του διαγωνισμού αποτελείται από τις ακόλουθες ενότητες:

  • Προμήθεια φορητών υπολογιστών.
  • Προμήθεια τροχήλατων ερμαρίων για τη φύλαξη και φόρτιση των φορητών υπολογιστών, αλλά και για την ασύρματη πρόσβαση αυτών στο τοπικό δίκτυο.
  • Προμήθεια και εγκατάσταση δικτυακού εξοπλισμού και της απαιτούμενης δομημένης καλωδίωσης για τη δημιουργία τοπικού δικτύου στις σχολικές μονάδες με σκοπό τη σύνδεση των φορητών υπολογιστών στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, εγκατάσταση λογισμικών.
  • Εγκατάσταση και επίδειξη λειτουργίας του υπό προμήθεια εξοπλισμού.

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται στο ποσό των  €2.604.470, 00  (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%).

Η Επεξεργασία και η Αξιολόγηση των σχολίων που θα παραληφθούν από την Δημόσια Διαβούλευση θα πραγματοποιηθεί από την Μονάδα Υλοποίησης Β2, η οποία εν συνεχεία θα εισηγηθεί την τροποποίηση ή/και αναθεώρηση των ως άνω σχεδίων στην Μονάδα Γ’ της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων ( Ε.Υ.Ε. Ε.Δ.) του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Οι προτάσεις/παρατηρήσεις στο πλαίσιο της διαβούλευσης μπορούν να αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  eye-ypepth@minedu.gov.gr μέχρι την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 15:00.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με την κυρία Αγγελική Καραγεωργοπούλου, Στέλεχος της Ειδικής Υπηρεσίας Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων, Μονάδα Γ, Υπ. Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων, Α. Παπανδρέου 37, 15180 Μαρούσι, Γραφείο 1030, 1ος ορ., Τηλ: 210 3443330 , Fax: 210 3442153, e-mail: lkarageorgopoulou@minedu.gov.gr.

Απόφαση Δημόσιας Διαβούλευσης σε μορφή .pdf
Σχέδιο Τεύχους Προκήρυξης & Σύμβασης σε μορφή .pdf
Κατάλογος σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για τις οποίες προορίζεται το Έργο σε μορφή .zip

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας