Ιδιωτικά έργα για τη στήριξη της τοπικής Ανάπτυξης στο Νομό Χίου μέσω LEADER - 2η Πρόσκληση

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Μαΐου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Ιδιωτικού χαρακτήρα παρεμβάσεις στο σύνολο του νομού Χίου, απο πολύ μικρές ή μικρές επιχειρήσεις κατά την έννοια της σύστασης 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, με αντικείμενο την ενίσχυση των επενδύσεων στην μεταποίηση, την εμπορία, την ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων τον τουρισμό, την βιοτεχνίας, χειροτεχνίας, την παραγωγή ειδών μετά την πρώτη μεταποίηση και του εμπορίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των στόχων της τοπικής στρατηγικής.

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας