Υποστήριξη της ΕΥΔ για την προετοιμασία, υλοποίηση, παρακολούθηση και τον έλεγχο του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία»

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

23 Μαΐου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Χρηματοδότηση δαπανών για προμήθειες, υπηρεσίες, μελέτες, εμπειρογνωμοσύνες, συμβούλους επιστημονικής και τεχνικής υποστήριξης, αξιολογήσεις, προμήθεια ή/και ανάπτυξη λογισμικών και πλ​ηροφοριακών συστημάτων που αποσκοπούν στην καλύτερη προετοιμασία, επιλογή, αξιολόγηση, διαχείριση, παρακολούθηση, διοίκηση, επίβλεψη, επαλήθευση, έλεγχο και ολοκλήρωση των έργων του Προγράμματος «Πολιτική Προστασία» ​καθώς και στη διαχείριση καταγγελιών.

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας