Αξιοποίηση των Δεδομένων με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών για την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών σε πολίτες και επιχειρήσεις

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

18 Μαΐου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Η δράση αποσκοπεί στην ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημοσίου τομέα και των δημοσίων υπηρεσιών, με υιοθέτηση καινοτόμων τεχνολογιών για την αξιοποίηση των δεδομένων, ώστε να βελτιώνονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, και να βοηθούν στην ενίσχυση και την ανάπτυξη του τοπικού επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας