Το νέο ΟΠΣΚΕ διασφαλίζει τη διαφάνεια στις διαδικασίες υλοποίησης των δράσεων κρατικών ενισχύσεων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

13 Μαρτίου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Το νέο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων έχει ήδη ξεκινήσει να δέχεται υποβολές αιτήσεων σε δράσεις του ΕΣΠΑ 2021-2027.Το νέο ΟΠΣΚΕ έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες διαλειτουργικότητας με τα υπόλοιπα πληροφορικά συστήματα της δημόσιας διοίκησης, αφενός για τη διευκόλυνση του υποψήφιου επενδυτή και αφετέρου για τη διασφάλιση διαφάνειας στις διαδικασίες υλοποίησης και ελέγχου των δράσεων κρατικών ενισχύσεων.

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας