Δημοσιότητα και Πληροφόρηση

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Ιανουαρίου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Η δράση αφορά σε:–  Ενέργειες πληροφόρησης, προβολής και δημοσιότητας και των επιμέρους παρεμβάσεων του ΕΤΠΑ και του ΕΚΤ+ που απευθύνονται τόσο σε ενδιαφερόμενους φορείς (Περιφερειακές, τοπικές και λοιπές δημόσιες αρχές, κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, επαγγελματικές οργανώσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις, οργανώσεις ΑμεΑ κ.λπ.), όσο και στην κοινή γνώμη.– Ενέργειες ενημέρωσης των δυνητικών δικαιούχων και της κοινής γνώμης σχετικά με όλες τις φάσεις σχεδιασμού και υλοποίησης των παρεμβάσεων, τη δυνατότητα πρόσβασης και συμμετοχής σε αυτές, την σύσταση & παρακολούθηση της εταιρικής σχέσης κλπ.– Εξειδίκευση και εφαρμογή Στρατηγικών Επικοινωνίας & Επικοινωνιακών Σχεδίων Δράσης, με σκοπό τη δημοσιοποίηση στους πολίτες της χώρας και της ΕΕ του ρόλου και των επιτευγμάτων ή/και των επιμέρους παρεμβάσεών του, στην Ελληνική οικονομία & κοινωνία.– Ενέργειες διάχυσης καλών πρακτικών.Το έργο είναι οριζόντιο και ο συνολικός προϋπολογισμός του (δημόσια δαπάνη) ανέρχεται σε 2.000.000 € (επιμεριζόμενος στις δύο (2) Προτεραιότητες του Προγράμματος που αφορούν σε Τεχνική Βοήθεια).​
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Ανταγωνιστικότητα
Περίοδος υποβολής: 11/1/2023 - 28/2/2023

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας