Δημιουργία Θερμοκοιτίδων & εκκολαπτηρίων για την ανάπτυξη της καινοτομίας σε τομείς προτεραιότητας της Στρατηγικής Έρευνας Καινοτομίας ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Ιανουαρίου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Η Δράση αφορά στη δημιουργία και λειτουργία τριών Θερμοκοιτίδων, εκκολαπτηρίων επιχειρηματικότητας (accelerator) στην Μεγαλόπολη, την Δυτική Μακεδονία και την Κρήτη αντίστοιχα. Εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 201-2027, με εστίαση στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η απασχόληση νέων επιστημόνων και προσωπικού υψηλής εξειδίκευσης.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Περίοδος υποβολής: 27/12/2022 - 5/3/2023

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας