Ανάπτυξη Συνεργατικών χώρων εργασίας (Co-Working Spaces)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Ιανουαρίου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 201-2027 και αφορά στη δημιουργία Συνεργατικών Χώρων Εργασίας (Co-working Spaces) σύμφωνα με τη Στρατηγική Έρευνας Καινοτομίας Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, προκειμένου να ενισχυθεί η προσέλκυση και απασχόληση νέων επιστημόνων και επιστημόνων υψηλής εξειδίκευσης στο πλαίσιο των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, στην ΠΔΜ και τη Μεγαλόπολη.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Περίοδος υποβολής: 11/1/2023 - 3/3/2023

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας