Μηχανισμός Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Ιανουαρίου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Στις παρεμβάσεις της Προτεραιότητας 1 του ΠΔΑΜ 2021-2027 πρoβλέπονται δράσεις στήριξης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, μεταξύ άλλων με την συγκρότηση Μηχανισμού Στήριξης της Επιχειρηματικότητας για τη Δίκαιη Μετάβαση (εφεξής και Μηχανισμός Υποστήριξης), ο οποίος θα οργανωθεί και θα παρέχει υπηρεσίες σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο, καλύπτοντας όλες τις Περιοχές ΔΑΜ με υπηρεσίες γενικής και ειδικής υποστήριξης όλων των ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων (υπό σύσταση, υφιστάμενες, νεοφυείς) ή των δυνητικών επενδυτών με υπηρεσίες σε φυσική και ηλεκτρονική μορφή. Οι λιγνιτικές περιοχές θα καλύπτονται με τοπικούς μηχανισμούς.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Περίοδος υποβολής: 10/1/2023 - 3/3/2023

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας