Στοχευμένες δράσεις Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας στις Περιοχές ΔΑΜ

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

11 Ιανουαρίου 2023

Συνοπτική περιγραφή: Η Δράση εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1 του ΠΔΑΜ 201-2027 και αφορά στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη στοχευμένων Παρεμβάσεων Κοινωνικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας που αφορούν στους τομείς προτεραιότητας των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης, με στόχο την υποστήριξη του παραγωγικού μετασχηματισμού και την κάλυψη συγκεκριμένων κοινωνικών αναγκών που συνδέονται ή επηρεάζονται από την αλλαγή της υφιστάμενης οικονομικής δραστηριότητας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση
Περίοδος υποβολής: 11/1/2023 - 3/3/2023

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας