Δήλωση Πολιτικής για το σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

26 Ιουλίου 2022

Συνοπτική περιγραφή: Δήλωση Π​ολιτικής για το σεβασμό των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ, κος Δημήτρης Σκάλκος, στην οποία περιγράφεται το έργο που αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία για τη διασφάλιση των θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων κατά την εφαρμογή των Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-20​​​27.Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας