Δημόσιες επενδύσεις και οικονομική ανάταξη - Άρθρο του ΓΓΔΕ&ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκου στον Ελεύθερο Τύπο της Κυριακής 24.7

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

26 Ιουλίου 2022

Συνοπτική περιγραφή: Οι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν την «τέλεια καταιγίδα». Απέναντι στην χειρότερη ενεργειακή κρίση από τη δεκαετία του 1970 οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καλούνται να διαχειριστούν τις αναταράξεις των διεθνών αγορών κύρια λόγω της ραγδαίας αύξησης του κόστους της ενέργειας. Οι διαδοχικές και ως ένα βαθμό συνδεόμενες κρίσεις (πανδημία, εφοδιαστική αλυσίδα, ενεργειακή κρίση) δημιουργούν ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον που ξυπνά στις μνήμες το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού και καθιστά αναγκαία τη συλλογική και συντονισμένη πολιτική δράση. Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας