Ανάπλαση Φαληρικού όρμου και δημιουργία οικολογικού πάρκου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

30 Ιουνίου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Συμβουλευτικές υπηρεσίες που αφορούν την εκπόνηση ή την επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών για την ανάπλαση του Φαληρικού όρμου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 17/3/2022 - 30/6/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας