Ψηφιακή διάσωση του αρχείου της ΕΡΤ

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

26 Ιουνίου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Ψηφιακή διατήρηση των τεκμηρίων του αρχείου της ΕΡΤ, με στόχο τη διεύρυνση της εξωστρέφειας του ψηφιακού οπτικοακουστικού της αρχείου, καθώς και τον εμπλουτισμό του διαθέσιμου ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματός της, μέσα από τη διάσωση, ανάταξη, τεκμηρίωση και ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του αρχείου της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 20/6/2022 - 31/8/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας