Ανθρώπινα Δικαιώματα CRC-1

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Ιουνίου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών προγραμμάτων και δράσεων πολιτιστικού περιεχομένου για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, με στόχο την επαφή και γνωριμία μαθητών με τα θεμελιώδη Ανθρώπινα Δικαιώματα και την ανάπτυξη του σεβασμού για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 9/6/2022 - 9/9/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας