Δράσεις προληπτικής ιατρικής στα καρδιαγγειακά προβλήματα στην Καλαμάτα

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

05 Ιουνίου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Δράση πρόληψης των καρδιαγγειακών νοσημάτων με την αξιοποίηση εφαρμογών ψηφιακής τεχνολογίας και την προαγωγή της υγείας των πολιτών σε όλη την επικράτεια του Δήμου Καλαμάτας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 3/6/2022 - 5/8/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας