Νέο ΕΣΠΑ, νέα εποχή - Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ, Δ. Σκάλκου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

29 Μαΐου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Η Πολιτική Συνοχής αποτελεί την κύρια κοινή ευρωπαϊκή πολιτική επενδύσεων και αλληλεγγύης, με πολλαπλά και απτά οφέλη για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και οικονομίες. Οι διαπραγματεύσεις για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο 2021-2027 και ο σχεδιασμός των νέων Προγραμμάτων έλαβαν χώρα στη δύσκολη περίοδο της πανδημίας κατά την οποία το οικονομικό περιβάλλον, οι εθνικές και ευρωπαϊκές προτεραιότητες και οι συνήθεις τρόποι εργασίας μεταβλήθηκαν σημαντικά επηρεάζοντας τον προγραμματισμό όλων.

Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας