Βιώσιμη ανάπτυξη για όλους - Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ Δ. Σκάλκου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Μαΐου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Oι ευρωπαϊκές οικονομίες αντιμετωπίζουν την διπλή πρόκληση της ψηφιακής μετάβασης και του πράσινου μετασχηματισμού. Η επιτυχής προσαρμογή σε αυτές θα οδηγήσει στη δυναμική και διατηρήσιμη ανάκαμψη της οικονομίας. Και αντίστροφα, η αποτυχία της οικονομίας μας να προσαρμοστεί στις διαμορφούμενες νέες συνθήκες αναπόφευκτα θα οδηγήσει σε περαιτέρω απόκλιση των ελληνικών περιφερειών από τις περισσότερο αναπτυγμένες ευρωπαϊκές περιφέρειες.

Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας