Ανθεκτικότητα και αλλαγή - Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

09 Ιανουαρίου 2022

Συνοπτική περιγραφή:

Ανθεκτικότητα και αλλαγή: πραγματικά ταιριαστός συμβολισμός για τη νέα χρονιά που κάνει τα πρώτα της βήματα. Η πανδημία ανέδειξε την τρωτότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας, προκάλεσε δυσλειτουργίες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας αλλά και επιτάχυνε υφιστάμενες τάσεις όπως αυτή της ψηφιοποίησης (με ταυτόχρονη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος).

Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας