Το EUSAIR Facility Point Ελλάδος ολοκληρώνει ένα χρόνο ενημέρωσης και επικοινωνίας προς τους εμπλεκόμενους της Μακροπεριφέρειας Αδριατικής-Ιονίου ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

20 Δεκεμβρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Η τέταρτη έκδοση Newsletter του EUSAIR Facility Point Ελλάδος, κλείνει τον κύκλο ενημέρωσης για το 2021.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας