Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή ως συμπραττόντων φορέων στο πλαίσιο της Πράξης «Πιλοτικό πρόγραμμα κατάρτισης, συμβουλευτικής, ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Νοεμβρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Τομέας Απασχόλησης και Κοινωνικής Οικονομίας καλεί ενώσεις φορέων που εμπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών συμπραττόντων φορέων και που έχουν συνάφεια με τη φύση της πράξης ή/και τον κλάδο της Γαλάζιας Οικονομίας, για την υποβολή δήλωσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, με μορφή ένωσης δύο οι περισσότερων φορέων, ως συμπράττοντες φορείς της ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΑΠΚΟ.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 24/11/2021 - 8/12/2021 (ώρα 17:00)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας