Γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη στην Αδριατική και το Ιόνιο

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

21 Νοεμβρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Το διαδικτυακό συνέδριο με τίτλο: «Τί μπορεί να κάνει η EUSAIR για να εξασφαλίσει τη γαλάζια και πράσινη ανάπτυξη στην Αδριατική και το Ιόνιο: Στάδια εξέλιξης του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού στην EUSAIR» έλαβε χώρα στις 9 Νοεμβρίου 2021, στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μεσογειακών Ακτών και Μακροπεριφερειακών Στρατηγικών 2021 (MEDMRSWeek).

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας