Δράσεις αναβάθμισης αστικού περιβάλλοντος στην Πελοπόννησο

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

03 Οκτωβρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία υποδομών για διευκόλυνση της κινητικότητας των πεζών και ιδιαίτερα για εκείνους με μειωμένη κινητική ικανότητα.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 4/10/2021 - 13/12/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας