Ενίσχυση της ελκυστικότητας των χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Πελοπόννησο

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

28 Σεπτεμβρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αναβάθμισης και αποκατάστασης χώρων φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς, χώρων προβολής πολιτιστικού /φυσικού αποθέματος, ενίσχυσης της λειτουργικότητάς, της προσβασιμότητας και της μεταξύ τους διασύνδεσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 1/10/2021 - 20/12/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας