Οδικός χάρτης για μια περισσότερο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Σεπτεμβρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Το διαδικτυακό εργαστήριο με τίτλο «Επενδύσεις σε Δεξιότητες & Επιμόρφωση: Οδικός χάρτης για μια πιο βιώσιμη Γαλάζια Οικονομία στη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου» πραγματοποιήθηκε στις 9 Ιουλίου 2021 και είχε ως στόχο να οδηγήσει σε μία περισσότερο διεξοδική συζήτηση σχετικά με τη νέα προσέγγιση για μια βιώσιμη γαλάζια οικονομία στην ΕΕ και να δημιουργηθεί ένας κοινός προβληματισμός σχετικά με τη ζήτηση γαλάζιας και πράσινης αναβάθμισης των υφιστάμενων δεξιοτήτων και απόκτησης νέων δεξιοτήτων στην περιοχή της Αδριατικής και του Ιονίου, ικανών να ανταποκριθούν αποτελεσματικότερα στις εκκλήσεις για ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας