Αναβάθμιση και εκσυγχρονισμός τμημάτων της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος - Άργος - Ναύπλιο» που συνδέει τα εν λόγω αστικά κέντρα ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

24 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Παρεμβάσεις αναβάθμισης επί της υφιστάμενης μετρικής γραμμής Κόρινθος – Άργος, καθώς και του κλάδου Άργος – Ναύπλιο.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Πελοποννήσου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Πελοποννήσου
Περίοδος υποβολής: 24/8/2021 - 23/12/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας