Μονάδα Ενημέρωσης και Υποστήριξης της Στρατηγικής ΤΑΠΤοΚ – ΕΚΤ στην περιοχή υλοποίησης του ΤΑΠΤοΚ – Leader της ΕΤΑΝΑΜ ΑE

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκληρωμένη υποστήριξη των ανέργων παρέχοντας υπηρεσίες ψυχολογικής ενδυνάμωσης, αναγνώρισης αναγκών, ενημέρωσης και καθοδήγησης των ωφελούμενων εστιάζοντας στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης και επιχειρηματικής κουλτούρας στην περιοχή εφαρμογής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ηπείρου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ηπείρου
Περίοδος υποβολής: 29/7/2021 - 17/9/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας