Υποστήριξη της αναβάθμισης της μουσικής εκπαίδευσης των Μουσικών Σχολείων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Αναβάθμιση της Μουσικής Εκπαίδευσης στα Μουσικά Σχολεία: Εμπλουτισμός με εκπαιδευτικό δυναμικό μουσικών ειδικοτήτων, επιμόρφωση του εκπαιδευτικού δυναμικού μουσικών ειδικοτήτων στα Μουσικά Σχολεία σε θέματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας, αναβάθμιση και εμπλουτισμός εξοπλισμού υποστήριξης ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, της μουσικής τεχνολογίας και της ηχοληψίας.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 30/7/2021 - 31/1/2022

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας