Ενίσχυση και ενσωμάτωση μαθητών στο εκπαιδευτικό σύστημα για το σχολικό έτος 2021-2022

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

02 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και η μείωση της Πρόωρης Εγκατάλειψης του Σχολείου (ΠΕΣ) των μαθητών, που προέρχονται από μειονεκτούντα κοινωνικο-οικονομικά στρώματα, από ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, που έχουν πολιτισμικές και θρησκευτικές ιδιαιτερότητες, μαθητών με προβλήματα μάθησης και προσφυγοπαίδων, με σκοπό να επιτευχθεί η παραμονή τους στο εκπαιδευτικό σύστημα, να ολοκληρωθούν οι σπουδές τους και να αποφευχθεί η μαθητική διαρροή και οι συνακόλουθες συνέπειές της.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 30/7/2021 - 31/10/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας