Παροχή Υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας παιδιών με αναπηρία (Σχολικό έτος 2021-2022)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή: Η δράση αφορά στην διάθεση προς μητέρες (και πατέρες που έχουν την επιμέλεια) θέσεων παροχής υπηρεσιών φροντίδας και φύλαξης παιδιών για το σχολικό έτος 2021-2022, στις ακόλουθες κατηγορίες δομών (δημόσιες και ιδιωτικές): • Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Ολοκληρωμένης Φροντίδας • Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.) ατόμων με αναπηρία Η δράση συμβάλει στον στόχο της Περιφέρειας για ισότιμη πρόσβαση των ευπαθών ομάδων σε ποιοτικές κοινωνικές υπηρεσίες και παράλληλα στην αποδέσμευση των ωφελούμενων γονέων από τα εξαρτώμενα τέκνα τους με αναπηρία. Επίσης συμβάλει στην αύξηση της απασχόλησης και την διατήρηση των ωφελούμενων γυναικών σε θέσεις εργασίας.
Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 2/8/2021 - 31/8/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας