Μελέτες ωρίμανσης έργων α' βάθμιας και β' βάθμιας Εκπαίδευσης στην Περιφέρεια Κρήτης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Αυγούστου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων αναβάθμισης /συμπλήρωσης κτιριακών εγκαταστάσεων μονάδων α’ βάθμιας και β’ βάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων και των ειδικών σχολείων της Περιφέρειας Κρήτης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Κρήτης
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Κρήτης
Περίοδος υποβολής: 10/5/2021 - 30/9/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας