Ωρίμανση μελετών για έργα που αφορούν σε επέκταση - αναβάθμιση των υποδομών όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και αρχικής επαγγελματικής ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

26 Ιουλίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Υποστήριξη για την ωρίμανση έργων, που αφορούν την αναβάθμιση-εκσυγχρονισμό των υποδομών όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης και της αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης, με επικέντρωση στις επιμέρους ανάγκες σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο, προκειμένου αυτές να υλοποιηθούν κατά τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2021- 2027.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Περίοδος υποβολής: 30/7/2021 - 2/11/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας