Υποστήριξη της εκκόλαψης νέων επιχειρήσεων σε κλάδους της RIS με αξιοποίηση των κλειστών καταστημάτων στο κέντρο της Αθήνας (εμπορικό ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

20 Ιουλίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Δημιουργία ενός μηχανισμού επιχειρηματικής εκκόλαψης και περαιτέρω ανάπτυξης και βελτίωσης των ικανοτήτων αυτοαπασχολούμενων και επιχειρηματιών, με στόχο τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή/και προώθηση της αυταπασχόλησης νέων επιστημόνων υψηλών προσόντων, ιδίως στους τομείς της ΠΣΕΕ και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας στην ευρύτερη περιοχή του ιστορικού κέντρου της Αθήνας (περιοχή παρέμβασης ΟΧΕ ΣΒΑΑ Αθήνας), με έμφαση στην περιοχή του εμπορικού τριγώνου.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής
Περίοδος υποβολής: 22/7/2021 - 30/11/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας