Στέγαση των φοιτητών των ΑΕΙ Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, ΕΚΠΑ & Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Ιουλίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Κάλυψη της στέγασης φοιτητών που φοιτούν σε πόλη διαφορετική από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους (ή και μόνιμης κατοικίας των κηδεμόνων τους) και σε ΑΕΙ που είτε δεν διαθέτουν φοιτητικές εστίες είτε οι ανάγκες για την κάλυψη στέγασης σε φοιτητές χαμηλών εισοδημάτων είναι μεγαλύτερες από τη δυνατότητα κάλυψης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Αττικής, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας
Περίοδος υποβολής: 22/7/2021 - 30/9/2023

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας