Πρόγραμμα επιμόρφωσης για την εφαρμογή μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης της Υγείας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

22 Ιουλίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή εκπαιδευτικών υπηρεσιών για τη λήψη μέτρων πρωτοβάθμιας πρόληψης της υγείας και την υποστήριξη πολιτικών δημόσιας υγείας στο γενικό πληθυσμό.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 23/7/2021 - 29/10/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας