Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού για τις μονάδες υγείας της Στερεάς Ελλάδας

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

01 Απριλίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και αναβάθμιση των υποδομών των μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Κέντρα Υγείας, Νοσοκομεία) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας καθώς και δράσεις παροχής υπηρεσιών, που είναι αναγκαία για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της κρίσης δημόσιας υγείας στο πλαίσιο της επιδημικής έξαρσης COVID-19.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
Περίοδος υποβολής: 1/4/2021 - 30/4/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας