Δράσεις αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19 του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων [ΠΡ_55]

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

21 Φεβρουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Δωρεάν διανομή μέτρων ατομικής προστασίας των εργαζομένων στο σύνολο των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας που συστάθηκαν με το άρθρο 9 του Ν. 4109/2013 και των Μονάδων Φροντίδας Ηλικιωμένων που λειτουργούν νομίμως. 

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 19/2/2021 - 30/7/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας