Τεχνική βοήθεια στο Περιφερειακό Ταμείο Αττικής για την υποστήριξη του Κέντρου Καινοτομίας Περιφέρειας Αττικής

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

21 Φεβρουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Το Κέντρο Καινοτομίας της Περιφέρειας Αττικής (ΚΕ.Κ.Π.Α.) είναι εξειδικευμένη δομή ενταγμένη στις αναπτυξιακές λειτουργίες του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής και αναφέρεται σε επιχειρήσεις που ανήκουν και στα τρία πεδία εξειδίκευσης της περιφέρειας Αττικής (Δημιουργική Οικονομία, Γαλάζια Οικονομία, Βιώσιμη Οικονομία των Αναγκών).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Αττικής
Περίοδος υποβολής: 15/2/2021 - 14/4/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας