Εκπόνηση εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

17 Φεβρουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Σύμβουλοι Τεχνικής υποστήριξης για εκπόνηση ή επικαιροποίηση υποστηρικτικών ή/και εξειδικευμένων μελετών, ειδικότερα εμπειρογνωμοσυνών σε πυρόπληκτες περιοχές ενδεικτικά στο Μάτι ή/και στην Κινέτα Αττικής.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη
Περίοδος υποβολής: 16/2/2021 - 30/7/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας