Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα διαχείρισης και βάση δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος της Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

17 Φεβρουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Για τις ανάγκες λειτουργίας της Αρχής Διασφάλισης της Ποιότητας στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π.Π.Δ.Ε.) είναι απαραίτητη η δημιουργία ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος διαχείρισης βάσης δεδομένων της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού συστήματος τόσο για την καταχώρηση δεδομένων που αφορούν την αξιολόγηση των στελεχών της εκπαίδευσης, όσο και για την άντληση δεδομένων από τις σχολικές μονάδες για τις ανάγκες των μελετών και των ερευνών που υλοποιεί για την παρακολούθηση, τη μελέτη και την αξιολόγηση της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 16/2/2021 - 29/4/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας