Υποστήριξη δημόσιων φορέων με στόχο τη συμμόρφωση προς τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR (General Data Protection ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

14 Φεβρουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκληρωμένη παρέμβαση με στόχο, σε φορείς του δημοσίου, την όσο το δυνατόν πληρέστερη κάλυψη τυχόν κενού συμμόρφωσης που έχει υπάρξει από την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την προστασία δεδομένων GDPR, όπως αυτός ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία (N.4624/2019).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα
Περίοδος υποβολής: 13/7/2020 - 16/10/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας