Έγκυρη Πληροφόρηση για τη δράση του ΕΣΠΑ e-λιανικό

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

10 Ιανουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Σε συνέχεια του μεγάλου ενδιαφέροντος των επιχειρήσεων λιανικού εμπορίου  για την αναμενόμενη συγχρηματοδοτούμενη από το ΕΣΠΑ δράση "e-λιανικό" του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ) για τη δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος,  από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων επισημαίνονται τα ακόλουθα:

Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας