Ταυτότητα των 13 ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles)

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

07 Ιανουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Ολοκληρώθηκε το κείμενο για την Ταυτότητα των 13 ελληνικών Περιφερειών (Regional Profiles) που εκπονήθηκε στο πλαίσιο της μελέτης «Περιφερειακή Πολιτική της Ελλάδας μετά το 2020», η οποία είχε ανατεθεί από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων και τη Γενική Διεύθυνση Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Είδος: Ανακοίνωση

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας