Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου με φυσικό ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

04 Ιανουαρίου 2021

Συνοπτική περιγραφή:

Πρόσκληση προς τον ΕΦΕΠΑΕ για την υλοποίηση της δράσης "Επιχορήγηση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (ΜμΕ) επιχειρήσεων της χώρας για την δημιουργία ή την αναβάθμιση ηλεκτρονικού καταστήματος (e-shop) για την αντιμετώπιση των δυσκολιών λειτουργίας τους υπό το καθεστώς της πανδημίας COVID-19"

Προσοχή: Η πρόσκληση αυτή απευθύνεται μόνο προς τον ενδιάμεσο φορέα ΕΦΕΠΑΕ και όχι προς τους δικαιούχους, για τους οποίους θα ακολουθήσει νέα Πρόσκληση για την υποβολή  αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση και η οποία θα αναρτηθεί με διακριτή καταχώριση στο www.espa.gr και στην ενότητα Προκηρύξεις του http://www.antagonistikotita.gr/epanek/

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία
Περίοδος υποβολής: 30/12/2020 - 15/1/2021

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας