Μακροπεριφέρεια Αδριατικής – Ιονίου: Ένα αληθινό παράδειγμα συνεργασίας εντός και εκτός Ευρώπης

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

17 Νοεμβρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Η ετήσια εκ περιτροπής Προεδρία της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής - Ιονίου (EUSAIR) δίνει σε κάθε μία από τις εννέα συμμετέχουσες χώρες την ευκαιρία να καθοδηγήσει τις προτεραιότητες και το μέλλον. Την 1η Ιουνίου 2020, η Σλοβενία ανέλαβε την προεδρία από τη Σερβία, με στόχο να ενσωματώσει επιτυχώς τις εμβληματικές προτεραιότητες της EUSAIR και να χαράξει μια «πράσινη» πορεία προς μια βιώσιμη, ανταγωνιστική και χωρίς αποκλεισμούς Μακροπεριφέρεια.

Είδος: Μακροπεριφέρεια Αδριατικής και Ιονίου (EUSAIR)

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας