Επέκταση των υπηρεσιών συμβουλευτικής και επαγγελματικού προσανατολισμού και διά βίου διαχείρισης σταδιοδρομίας με την αξιοποίηση ...

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

21 Οκτωβρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Παροχή υπηρεσιών πληροφόρησης και υπηρεσιών συμβουλευτικής επαγγελματικού προσανατολισμού και σταδιοδρομίας, για την κάλυψη των αναγκών όλων των ομάδων στόχων και ηλικιών (μαθητές, σπουδαστές, φοιτητές, άνεργοι, εργαζόμενοι σε επισφάλεια, άτομα σε απομακρυσμένες γεωγραφικά περιοχές κλπ.) καθώς και καλλιέργιεα δεξιοτήτων αυτοδιαχείρισης της σταδιοδρομίας τους και κουλτούρα δια βίου μάθησης (συμβουλευτική σταδιοδρομίας e-counselling).

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση
Περίοδος υποβολής: 19/10/2020 - 10/12/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΤΕΥΧΟΣ

18

Έρευνα για την παγκόσμια αγορά ΤΠΕ 2020/ 2021

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας