Εκσυγχρονισμός και αγορά ελεγκτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένων περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

09 Σεπτεμβρίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Εκσυγχρονισμός και αγορά περιπολικών πλοίων, αεροσκαφών και ελικοπτέρων, με την προϋπόθεση ότι τουλάχιστον το 60% της συνολικής περιόδου χρήσης σε ετήσια βάση χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της αλιείας

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΕΠ Αλιεία και Θάλασσα
Περίοδος υποβολής: 10/9/2020 - 31/12/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας