Συμπλήρωση και βελτίωση υποδομών γ' βαθμιας εκπαίδευσης (εξοπλισμός) στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων

Διαγωνισμοί ΕΣΠΑ

30 Ιουλίου 2020

Συνοπτική περιγραφή:

Συμπλήρωση και βελτίωση του εκπαιδευτικού συστήματος της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων μέσω της συμπλήρωσης και βελτίωσης των υποδομών γ' βαθμιας εκπαίδευσης.

Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΠΕΠ Ιονίων Νήσων
Περιφέρεια υλοποίησης: Περιφέρεια Ιονίων Νήσων
Περίοδος υποβολής: 3/8/2020 - 30/10/2020

Δείτε περισσότερα: ΕΣΠΑ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΤΕΥΧΟΣ

43

Α. Τσίπρας, Κ. Μητσοτάκης, EITO, Cisco, Accenture, PwC, IDC, WEF, Focus Bari

ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2019

ΤΕΥΧΟΣ

17

Έρευνα για τη βιομηχανία Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 2019/ 2020

ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ

Αναζητήστε εδώ

Διαθέσιμες θέσεις εργασίας στον κλάδο Tεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Ευκαιρίες καριέρας